Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd feb. 14, 22
6 min read

Taaladvies

TaaltrainingenNederlands Woordenboek

Dit gebruik is toevallig, onbewust, een vergissing. Contaminaties bestaan bij de gratie van betekenisovereenkomst: als twee uitdrukkingen (bijna) hetzelfde betekenen, is het gemakkelijk ze (onbewust) tot een nieuwe combinatie te maken. Wellicht komt het verschijnsel daarom met name voor waar mensen onder druk praten, zoals in de 'gesproken media'. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken: [Regionale televisie, Nederland (2007)] ("bolwerken" × "trekken") [Politieke bijeenkomst (2007)] ("zich schrapzetten" × "de hakken in het zand zetten") Voorbeelden als deze kunnen ongelimiteerd worden aangevuld doordat ze eenmalig en alledaags zijn en doordat zulke versprekingen in de media veelvuldig kunnen worden waargenomen - vandalen.

Dit soort versprekingen wordt ook wel een malapropisme genoemd. Bij patiënten die aan dysfasie lijden, is contaminatie een bekend verschijnsel: in dit geval is het dus pathologisch. De patiënt vergist zich niet maar is onmachtig om de juiste uitdrukking te vinden. Bij de voorbeelden is aangegeven uit welke elementen de contaminatie is opgebouwd: de contaminatie werd "gedeconstrueerd".

In sommige gevallen blijft die associatie bestaan. Wellicht leggen meerdere taalgebruikers het betekenisverband tussen beide uitdrukkingen. Ook is mogelijk dat zij de gecontamineerde uitdrukking horen uitspreken en die overnemen zonder zich bewust te zijn van de twee "aanleverende" uitdrukkingen: er is immers geen betekenisverandering opgetreden. In deze gevallen raakt de contaminatie ingeburgerd.

Algemeen Nederlands Woordenboek

Tegelijkertijd wordt wel erkend dat sommige contaminaties dermate gebruikelijk zijn geworden dat iedere strijd ertegen hopeloos is. Online Woordenboek Nederlands. van dalen. Zo ontstaat in de discussie een grensdispuut: Welke contaminaties moeten worden bestreden en tegen welke andere is ieder verzet zinloos? De grenzen tussen beide categorieën zijn niet hard, maar verleggen zich, en meningen kunnen verschillen.

De bewuste taalgebruiker vermijdt ze veelal. Tot deze categorie behoort: ("als vader" × "vader zijnde"). Het bezwaar is niet dat hier twee taalkundige constructies zijn verweven; het bezwaar is op logica gebaseerd. Als vader betekent hetzelfde als vader zijnde, al is de laatste constructie wat ouderwets; hier wordt dus tweemaal verwezen naar het vaderschap.

("behoort tot" × "is een van de") Ook hier is logica in het geding: een persoon kan niet tot zichzelf behoren, wel tot een groep: "Hij behoort tot de trouwste aanhangers van ons vorstenhuis." Of die persoon heeft een identiteit, maar dan moeten we is gebruiken: "Hij is een van de trouwste aanhangers van ons vorstenhuis." ("afkijken" × "spieken") ("in de war zijn" × "door elkaar halen") ("duur zijn" × "veel kosten" — dit kan ook als gallicisme worden opgevat: coûter cher) ("laat" × "kort dag") ("huisvesten" × "vestigen") ("laten zien" × "tonen") ("Ik ben mijn tas kwijt" × "Mijn tas is weg, zoek") ("mond-op-mondbeademing" × "mond-tot-mondreclame") ("nakijken" × "checken") ("opbellen" × "telefoneren") ("overdoen" × "opnieuw") ("refereren aan" × "verwijzen naar") ("rondgaan" × "circuleren") ("trio" × "trilogie") ("een steuntje in de rug" × "de wind mee hebben") ("zich realiseren" × "beseffen") ("[iets] irriteert" × "zich ergeren aan [iets]") ("zich excuseren" × "zich verontschuldigen") Enkele hedendaagse collocaties zijn ontstaan als een contaminatie - Online Woordenboek Nederlands kopen.

Opzoeken

Dit valt wellicht te verklaren uit het feit dat de stijlfout als verhaspeling en daarmee als iets onbeholpens wordt ervaren. Generaties scholieren zijn dan ook opgevoed met de als kwinkslag ervaren illustratie: ("het gras voor de voeten wegmaaien" × "de woorden uit de mond nemen"). Met deze bewuste verbasteringen is vaak een komisch of beeldend effect beoogd: de stijlfout wordt dan tot een stijlfiguur en is daarmee in feite geen contaminatie meer.

Ned WoordenboekNed Woordenboek

("een steekje laten vallen" × "Zelfs het beste paard struikelt weleens.") ("Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in" × "Het lid / deksel op de neus krijgen") ("Jij moet niet zoveel hooi op je vork nemen" × "Iets op zijn kerfstok hebben") ("Dweilen met de kraan open" × "Huilen met de pet op") Indien bewuste vermenging van twee woorden plaatsvindt, is er sprake van acryologie.

In de taalwetenschap wordt ook wel gesproken van blend: dat betekent "mengvorm" in het Engels. Dit is een ruimer begrip dan contaminatie of porte-manteau: het wordt onderkend op allerlei taalniveaus, van de vormleer tot de betekenisleer. Bronnen, noten en/of referenties Referenties .

Een Goed Woordenboek Nodig?

Steeds vaker gebruikt men de woorden als synoniemen. Beide woorden hebben echter niet dezelfde functie in een zin en kunnen elkaar daarom niet vervangen. Wat is precies het verschil tussen deze woorden? Aangezien De woorden betekenen wel ongeveer hetzelfde, maar worden in een zin totaal verschillend gebruikt. Daarom moeten we een klein beetje ontleden om de vraag te kunnen beantwoorden.

Het woord kondigt een reden aan. Na ‘aangezien’ volgt een bijzin waarin die reden staat beschreven. : je kunt ‘aangezien’ altijd vervangen door ‘omdat’. We hebben de vergadering uitgesteld, aangezien (omdat) de directeur ziek is. Aangezien (Omdat) de directeur ziek is, hebben we de vergadering uitgesteld. Gezien Het woord ‘gezien’ wordt niet gevolgd door een zin, maar slechts door enkele woorden.

: ‘gezien’ kun je vervangen door ‘vanwege’. Op die manier weet je altijd of je het woord correct gebruikt. We hebben de vergadering uitgesteld, gezien (vanwege) de ziekte van de directeur. Gezien (Vanwege) de ziekte van de directeur hebben we de vergadering uitgesteld. Test! Gaan deze ezelsbruggetjes altijd op? Bekijk de volgende zinnen en bepaal aan de hand van dit trucje of de zinnen correct zijn.

Online Woordenboek Van Dale Nederlands

Ze wordt niet toegelaten tot het conservatorium, gezien de jury haar nog te jong vindt. Hij neemt bijles, aangezien zijn slechte cijfers. Aangezien er een grote reorganisatie plaatsvindt, worden er veel banen geschrapt.

Belgische en Nederlandse media schrijven dat 'groter als' is ingeburgerd in de Nederlandse taal, omdat de regels zouden zijn versoepeld. Maar dat klopt niet. "Het is gewoon 'groter dan'", zegt beste docent Nederlands van vorig jaar, Matijs Lips - Online Woordenboek van Dale basis Nederlands kopen. 'Hij is groter als mij', 'ik heb meer ijs als jij', 'zij is beter als hij', het is allemaal nog steeds hartstikke fout. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.

'Als' en 'dan' zouden beiden goed zijn. Taal leeft "De ANS was oorspronkelijk een boek. Nu is dat een website en daar worden de grammaticaregels op beschreven", zegt Johan van Hoorde van de Taalunie. Waar je het Groene boekje hebt voor de spelling, heb je dus de ANS voor de grammatica (Online Woordenboek van Dale Nederlands).

Online Woordenboek Van Dale

We spreken af hoe je de woorden spelt. Maar de grammaticaregels in de ANS worden bepaald door het levende gebruik van de taalgemeenschap. Je hebt geschreven taal en spreektaal", zegt Van Hoorde. Taal leeft, zoals je weet. Lees ook Niet versoepeld Maar hoe zit het nou met 'groter als'? "Er is inderdaad een nieuwe versie van de ANS gekomen, maar daarin staat precies hetzelfde over 'als en dan' als in de vorige versie van 1997", zegt taalwetenschapper aan de Universiteit van Leiden Ronny Boogaart, die ook meewerkte aan de nieuwe versie van de ANS."Er staat in de ANS dat je na een vergrotende trap 'als en 'dan' kan krijgen, maar dat er veel mensen zijn die 'als' afkeuren. Er staat letterlijk: 'Wie moeilijkheden op dit gebied wil vermijden, kan zich daarom beter van het gebruik van 'als' onthouden'." Lees ook Niet gecheckt "Ik vind het heel gek en ik vind het ook gek dat ze niet hebben gekeken wat er in de ANS staat", reageer taalwetenschapper Boogaart op wat de Vlaamse media schrijven.

Meer van Kids

Navigation

Home

Latest Posts

Luxe Pensioen Cadeau

Published Jul 10, 23
6 min read

Het Zoete Genot Van Lekkere Snoepjes

Published Jul 04, 23
8 min read

Cadeau Meisje 4 Jaar Voor Kerst

Published Jun 13, 23
6 min read